สายเทควันโด

สายเทควันโด ที่เรารู้จักบางท่านอาจรู้อยู่แล้วว่ามีการแบ่งสายตามระดับชั้นความชำนาญการต่อสู้ที่ได้ศึกษามา วันนี้ทางเว็บไซด์ เทควันโด.com ของเราขอพาท่านไปเจาะลึกข้อมูลของการแบ่งลำดับชั้นการต่อสู้ชนิดนี้ไปพร้อมกัน เพื่อเข้าใจความหมายของการแบ่งชั้นตามสายกีฬาชนิดนี้ให้มากขึ้น

การแบ่ง สายเทควันโด เดิมทีแล้วได้รับอิทธิพลจากการแบ่งสายระดับชั้นของกีฬายูโด ที่มีการเรียนรู้แบ่งเป็นสองสี คือสีดำ เป็นผู้อาวุโส กับ สีขาว ที่เป็นผู้เริ่มเรียนรู้ ซึ่งแนวคิดนี้ก็ได้เป็นที่นิยมจนทำให้หลาย ศิลปะการต่อสู้นำมาใช้แบ่งระดับผู้เรียนรู้ของการต่อสู้นั้น เช่นเดียวกันอย่างแพร่หลาย

การต่อสู้แต่ละประเภทที่ใช้แนวทางนี้ ก็มีการใช้สีของสายคาดเอวแบ่งตามขั้นประสบการณ์ของผู้ฝึกไม่เหมือนกัน การเปลี่ยนสีของเข็มขัดนั้นยังบ่งบอกถึงความพยายามของผู้ฝึกได้ดี ที่ได้เรียนรู้จากประสบการณ์และความแข็งแกร่ง ที่เป็นแรงผลักดันในการฝึกที่ได้พัฒนาตัวเอง

สายเทควันโดมีกี่สาย เราได้รวบรวบความหมายสีสายคาดของเทควันโด ในประเทศไทย แบ่งออกมาได้ดังนี้

  • สายขาว สำหรับผู้ที่เริ่มฝึกเพื่อเรียนรู้ปูพื้นฐานในการเรียนเทควันโด

  • สายเหลือง/ส้ม สำหรับผู้ที่เข้าใจในพื้นฐานแล้วพร้อมที่จะเรียนรู้ในการปรับปรุง

  • สายเขียว สำหรับผู้ที่เข้าใจใช้เทคนิคท่าทางการต่อสู้ได้อย่างถูกต้อง

  • สายฟ้า/ม่วง สำหรับผู้ที่พร้อมในการพัฒนาร่างกายและจิตใจให้มั่นคง

  • สายแดง สำหรับผู้ที่ใช้ศิลปะการต่อสู้ทุกท่วงท่าของร่างกายให้เกิดประโยชน์สูงสุด

  • สายดำ สำหรับผู้ที่ฝึกจนชำนาญจนมีความสามารถพอที่จะสอนผู้อื่นได้

ติดตามเราได้ที่ : เทควันโด.com