เทควันโด

เทควันโด กีฬาที่ได้มากกว่าศิลปะการต่อสู้

เทควันโด เป็นอีกหนึ่งตัวเลือกในการทำกิจกรรมระหว่างวันที่แนะนำหากท่านต้องการเรียนรู้เรื่องศิลปะการต่อสู้ในระยะกว้าง ที่มาจากเกาหลีใต้ ที่มีความสนุกในการฝึกฝนที่ทำให้ร่างกายแข็งแรงและยังช่วยเพิ่มความเข็มแข็งในเรื่องจิตใจเวลาเจอสถานการณ์ฉุกเฉิน กีฬาต่อสู้นี้ยังเป็นศาสตร์การต่อสู้ที่มีมาตั้งแต่ ค.ศ. 1940 ปี และปัจจุบันยังนับว่าเป็นที่นิยมอย่างมากมายอย่าแพร่หลายในทั่วโลก จากการที่เรียนรู้ได้ง่ายในพื้นฐานทำให้เป็นนิยมที่สามารถเรียนได้ในทุกเพศทุกวัย

ความเป็นมาก่อนที่จะเป็น กีฬาเทควันโด

กีฬาเทควันโด เป็นศิลปะป้องกันตัวที่เน้นในการตั้งรับ ที่ถือว่ามีพื้นฐานจากการผสมผสานการต่อสู้ของบุกทำลายอย่างคาราเต้ที่พัฒนามาเป็นการต่อสู้แบบตั้งรับที่มีประสิทธิภาพสูงจนได้ชื่อศาสตร์การต่อสู้ที่เรียกว่า เทควันโด ในการต่อสู้ด้วยมือและเท้า ที่มีประโยชน์ในการป้องกันตัวเอง ในการฝึกฝนนี้นั้นยังช่วงเรื่องการสร้างบุคลิกที่ดีและในการรับผิดชอบต่อชีวิตประจำวันด้วยเช่นกัน

ต้นกำเนิดของ เทควันโดเกาหลี

นักกีฬาเทควันโด เป็นกลุ่มคนที่ชื่นชอบศิลปะการต่อสู้ที่นิยมอยู่มาอย่างยาวนานกับคนเกาหลีตั้งแต่ช่วงสงครามโลกครั้งที่สอง ที่ญี่ปุ่นได้มาที่เกาหลี หลังจบสงครามโลกครั้งที่ 2 ทางเกาหลีก็ได้ถูกแบ่งออกเป็น 2 ส่วนหรือที่เรารู้จักกันในนาม เกาหลีเหนือและเกาหลีใต้ ทั้ง 2 ที่ ก็ได้นำมาต่อยอดพัฒนาออกมาในรูปแบบการต่อสู้เพื่อป้องกันตัวเองและพัฒนาสุขภาพ

เทคนิคของเทควันโด

เทคนิคเทควันโด เป็นศาสตร์การต่อสู้ที่ใช้ขาเป็นหลักในการทำลายวงกว้าง  โดยมีการใช้ฟุตเวิร์คผสมผสานที่รวดเร็วในการจัดการคู่ต่อสู้ และการป้องกันที่เน้นในการใช้มือและหลังที่เปรียบเป็นดั่งกระดองเต่าในการป้องกันและสวนกับอย่างรวดเร็วในการโจมตีนั้น ทำให้เทควันโดถือว่าเป็นศาสตร์ที่มีความหลากหลายในการใช้รวมกันได้อย่างลงตัว

ความรู้การฝึกศิลปะการต่อสู้เบื้องต้น

  • พื้นฐานความเข้าใจการฝึกเทควันโด อย่างแรกต้องเข้าใจรูปแบบศิลปะการต่อสู้ของกีฬาประเภทนี้ มีรูปแบบการเคลื่อนที่เฉพาะไม่ซับซ้อน เข้าใจได้ง่าย เพราะถูกออกแบบมาเพื่อฝึกให้ร่างกายมีความแข็งแรงและมั่นคง ในการรักษาร่างกายให้ดี
  • เป็นการฝึกที่ใช้มือและเท้า เป็นอาวุธต่อสู้ที่มีท่าเฉพาะที่แตกต่างกัน ในการใช้ท่าด้วยมือจะเป็นรูปแบบการต่อสู้ที่ใช้ตอนเคลื่อนไหวไปด้วยเพื่อโจมตีศัตรู ส่วนการฝึกด้วยเท้า จะเน้นท่าเฉพาะการตอบกลับที่รุนแรงในวงกว้างอย่างรวดเร็วและแม่นยำ
  • นอกจากได้เรียนรู้การ ป้องกันตัวเทควันโด แล้ว การฝึกซ้อมเทควันโดยังช่วยเพิ่มในเรื่องความมั่นใจในตัวเองในการใช้ชีวิตประจำวัน เพราะในการฝึกซ้อมต้องมีความตั้งที่จะฝึกเพื่อให้เกิดผลสำเร็จ และในความมุ่งมั่นนั่นจะช่วยปรับบุคลิกภาพของผู้ฝึกไปในทิศทางที่ดีขึ้น

สิ่งที่จะได้จากการเรียนเทควันโด

นอกจากการต่อสู้จะได้ขัดเกลาแล้ว ยังได้ประโยชน์ด้านอื่นๆด้วย เช่น

  • ช่วยในเรื่องการพัฒนาจิตใจให้มั่นคง นอกจากจะฝึกซ้อมท่าต่อสู้ต่างๆแล้ว ยังช่วยในด้านสมาธิให้แนวแน่ไม่อ่อนไหวต่อสิ่งเล้ารอบตัว
  • เสริมสร้างร่างกายให้แข็งแรง การฝึกเทควันโด ยังมีส่วนช่วยในการพัฒนากล้ามเนื้อ ให้แข็งแรงและมีความยืดหยุ่น
  • พัฒนาเรื่องการเชื่อมั่นในความสามรถของตัวเอง สามารถแก้ปัญหาในชีวิตที่เจอเป็นลำดับขั้นตอนได้ดีขึ้น
  • ช่วยในเรื่องการป้องกันตัวเอง เป็นศาสตร์การต่อสู้ที่เน้นการป้องกันตัวเองได้อย่างมีประสิทธิภาพ ที่ช่วยให้คุณตอบโต้สถานการณ์ที่ขับขันได้ดี เวลาเจอสถานการ์ณจริง

คำถามที่พบบ่อย

Q: เทควันโดจำกัดวัยเล่นหรือไม่ ?

A: เทควันโดเป็นกิจกรรมที่เหมาะกับทุกเพศทุกวัย ตั้งแต่เด็กเล็ก วัยรุ่น ผู้ใหญ่ หรือผู้สูงอายุ ก็สามารถที่จะเรียนรู้ได้ ทั้งยังช่วยในด้านการพัฒนาร่างกายและจิตใจ

Q: สามารถฝึกซ้อมได้ที่ไหน ?

A: สามารถฝึกซ้อมได้ที่ โรงเรียนเทควันโด ที่มีคณะผู้สอน หรือฝึกซ้อมใกล้บ้านจากการค้นหาจากผู้ที่มีประสบการณ์เพื่อเรียนรู้

Q: เทควันโดนำมาใช้ป้องกันตัวได้จริงหรือ ?

A: เทควันโดนับว่าเป็นศาสตร์การต่อสู้ที่มีประสิทธิภาพอีกแขนงที่สามารถนำมาใช้ในการป้องกันตัวได้จริง และทำให้คุณรับมือกับการป้องกันตัวเองได้เมื่อถึงสถานการณ์ขับขัน

Q: การ ฝึกซ้อมเทควันโด สามารถนำไปใช้แข่งขันที่ระดับสูงได้หรือไม่ ?

A: ใช่ เทควันโดนับว่าเป็นกิจกรรมที่สามารถพัฒนาระดับสูงได้ ทั้งในเรื่องเลื่อนขั้นสายของเทควันโดเพื่อไปในจุดสูงสุด ที่เป็นการวัดระดับของผู้ฝึกซ้อม และยังมีการแข่งขั้นระดับสากลที่ให้ได้ทดสอบความสามารถ

Q: การเรียนรู้เทควันโดใช้เวลานานหรือไม่ ?

A: การเรียนรู้เทควันโดจะใช้เวลานานหรือไม่ ส่วนใหญ่จะต้องดูทักษะความเข้าใจของผู้ฝึกว่ามีความชำนาญมากน้อยเท่าไหร่ แต่สำหรับผู้เริ่มฝึกเทควันโดในช่วงแรกแล้ว การเข้าใจในพื้นฐานเบื้องต้นต้นได้เป็นอย่างดี ก็อาจใช้เวลาเพียงไม่กี่เดือนเท่านั้น

Q: เทควันโด มีผลกระทบด้านจิตใจและสุขภาพหรือไม่ ?

A: การฝึกซ้อมเทควันโดช่วยให้มีสมาธิและตระหนักต่อสิ่งรอบตัว ช่วยลดความเครียดและภาวะเครียด และช่วยสร้างความสุขในชีวิตประจำวัน

สรุป

เทควันโด มาจากประเทศอะไร การต่อสู้ที่มีรากฐานมาจากประเทศเกาหลี การฝึกซ้อม ท่าเทควันโด ยังช่วยพัฒนาการต่อสู้ป้องกันตัว ช่วยเสริมความมั่นใจให้กับตัวเอง และมีสุขภาพร่างกายที่แข็งแรง นอกจากนี้ยังสามารถนำศาสตร์นี้ไปใช้ในด้านเชิงพาณิชย์ได้ เช่น การสอนเทควันโด การจัดงานแสดง ท่าเตะเทควันโด และการแข่งขันในระดับสูง หากคุณสนใจเรียนรู้เทควันโด ไม่ว่าจะเพื่อการป้องกันตนเอง พัฒนาทักษะการต่อสู้ หรือเป็นอาชีพในวงการเทควันโด สามารถติดตามข่าวสาร ได้ที่นี้